Bilderna på den här sidan är tagna i miljöer som kommer att förstöras eller kraftigt påverkas av de
vindkraftverk som Borås Energi och Miljö planerar.
Vi kommer inte att låta det hända.

Bilderna är tagna runt Borgstena, Molla och Mollaryd.


Mollasjön med Molla bokskog i höstfärger. Fjällastigen går genom detta område.

 


På höjden planeras fem stycken 180 meter höga vindkraftverk.

 


En av de existerande skogsvägarna som Borås Energi och Miljö kommer att använda för transport av vindkraftverken. 
Den här vägen går rakt igenom  den skyddade Borgstena kyrkomiljön.
Klicka här för att se en bild hur det kommer att se ut istället

 


Det skyddade kulturlandskapet Borgstena kyrkomiljö

 


Borgstena kyrkomiljö med järnåldersgravar och fornminnesskyddade röjningsrösen

 

 


Utsikten från badplatsen i Molla kommer att få en ny inramning

 


Horisontlinjen i Nossans dalgång kommer att brytas upp av dessa enorma vindkraftverk. 
Fem blinkande strålkastare kommer att fylla vyn nattetid.

 


Dalgången