Miljön - Naturen - Människorna - Klimatneutral

Föreningen Bevara Nossans dalgång arbetar för att säkerställa att detta område skyddas för framtiden.
Borås Stads energibolag, Borås Energi och Miljö, planerar en mycket stor vindkraftspark på höjderna i Nossans dalgång utanför Borgstena. Vi anser inte att denna etablering är förenlig med de värden vi arbetar för att skydda. Dessa värden är:

En vacker och naturlig landskapsbild
Miljön för närboende - fri från buller & skuggreflexer
Naturlivet och friluftslivet
En ostörd naturupplevelse
Fågellivet
Växtlivet
Kulturlandskapet
En ostörd natthimmel fri från blinkande strålkastare
Bygdens långsiktiga hållbarhet och utveckling
En klimatneutral energipolitik på rätt sätt och i rätt miljöer

De planerade vindkraftverken i Borgstena kommer att: